Rose debug info
---------------

Історія дореволюційного періоду

cover black

Садиба Толстих

Колишня садиба М. А. Хорвата, згодом графів Толстих, розташована на вулиці Сабанєєв міст (всі будівлі мають загальний № 4), яка в радянський час носила ім’я Д. І. Менделеєва.

Cпорудження будинків у цьому районі Одеси за мірками того часу почалося досить пізно через перелік причин. На плані забудови міста, складеному архітектором Г. І. Торічеллі в 1826 році, на цьому місці ще не значиться жодної будови. Перші будівлі з’явилися тут після спорудження кам’яного мосту через Військову балку (закінчений у 1831 р.), який отримав ім’я героя наполеонівських війн, пушкінського знайомця, генерала від інфантерії І. В. Сабанєєва (1770—1829).

Практично одночасно з будівництвом моста про свій намір побудувати поруч будинок заявляє гвардії штабс-ротмістр Микола Антонович Хорват, поміщик Олександрійського повіту Херсонської губернії. На початку 1830 р. за його проханням Будівельним комітетом проводяться виміри майбутнього місця під забудову. У вересні 1830 р. Будівельний комітет повідомляє М. А. Хорвата про своє рішення затвердити місце і план будинку на відведеній йому ділянці, а також встановити право власності на нову будову за його жінкою — Любов’ю Олександрівною Хорват. У березні 1832 р., при дотриманні всіх вимог Будівельного комітету, був закладений двоповерховий садибний будинок, спорудження якого було закінчено вже до листопада.

Повністю завершений вигляд міська садиба набула до середини 30-х років XIX ст., органічно вписавшись в архітектурний ансамбль молодої Одеси.

Вигляд Сабанєєва моста і садиби М. А. Хорвата, мал. К. Басоллі

На жаль, ані плану, ані фасаду будинку Любові Хорват або «Даної» (письмового виду на володіння нерухомим майном) у Державному архіві Одеської області не збереглося. Але, за непрямими даними, з великою ймовірністю можна припустити, що його архітектором був все той же Г. І. Торічеллі — такої думки дотримуються як фахівці в галузі історії архітектури і містобудування, так і одеські краєзнавці, які займаються вивченням раннього періоду будівництва Одеси.

Тим не менш, у фондах ДАОО уцілів інший цікавий і рідкісний документ — «Опис будинку» Любові Хорват, складений архітектором Г. І. Торічеллі в 1836 р. з нагоди видачі оціночного свідоцтва на будинок під заставні зобов’язання, в якому міститься докладний опис садиби. З «Опису будинку» дізнаємося:

«При сем доме, отдельно выстроенном, два флигеля в двух этажах из штукового камня на извести, покрыты листовым железом, а крыша, выкрашенная масляною краскою ...»

«... конюшня одна, выстроенная особо во дворе из штукового камня, на извести, о четырех стойлах».

Сабанєєв міст і прилеглі будівлі в першій половині XIX ст., літографія

Між будівлями по периметру садиби стояли кам’яні огорожі з воротами. Будова була звернена головним фасадом у бік саду, розбитого на насипу біля краю Військової балки; вузький торцевий фасад був висунутий на червону лінію вулиці.

Садибний характер розташування будівель на ділянці не було рідкістю для відносно нещільної забудови міського центру у перші десятиліття існування Одеси, однак до кінця XIX століття цей принцип, з низки причин (насамперед, економічних) втратив актуальність.

Військовий узвіз, Сабанєєв міст і палац М. А. Хорвата у першій половині XIX ст.

Будинком у Сабанєєва моста родина Хорвата володіла відносно недовго. До кінця 1850-х років його господинею була Любов Олександрівна Хорват, про що свідчать заставні документи на будівлю та періодика того часу, що зберігаються у фондах ДАОО.

У 1850-ті рр. будинок і прилеглі будівлі зазнали першої значної реконструкції. Проект, виконаний архітекторами Л. Ц. Оттоном і І. О. Даллаква передбачав повну переробку інтер’єрів в більш розкішному ключі, що відповідає духу часу, з’явилися чудові ковані ґанок і огорожа, службові будівлі були зведені практично заново.

На початку 1860-х років володіла садибою дочка Любові Олександрівни — княгиня Ольга Миколаївна Кудашева (уроджена Хорват). Потім перейшов до Грецького генерального консула Павла Цицинні (Цициннії), який, згідно Путівникам, проживає «на Сабанєєвому мосту, у власному будинку» майже до кінця десятиліття. За іншими джерелами, Грецький Генеральний консул довгий час орендував маєток, що в підсумку внесло певну плутанину в черговість власників.

Вигляд Сабанєєва моста і садиби (приблизно 1860-х рр.)

Ім’я графа Михайла Михайловича Толстого (старшого), як власника власного будинку на Сабанєєвому мосту, вперше згадується на сторінках «Одеського вісника» 9 червня 1871 р., а потім 25 жовтня 1872 р. До цього за ним значився власний будинок на вулиці Катерининській. За однією версією садиба перейшла у володіння М. М. Толстого (старшого) від його батька — Михайла Дмитровича, який викупив її в самому кінці 60-х років. За іншою — вона була куплена самим графом в якості весільного подарунка дружині — Олені Григорівні Толстої (у дівоцтві — Смирнової).

Родовий герб Толстих
Родовий герб Толстих

В Метричній книзі Херсонської Духовної Консисторії за 1867 р. є обліковий запис № 105 від 19 жовтня про те, що «Двора Его Императорского Величества Камер Юнкер, Коллежский Ассесор граф Михаил Михайлович Толстой, православного исповедания — 32 лет» і « Одесская мещанка Елена Григорьевна Смирнова, православного исповедания — 25 лет» поєднувалися першим шлюбом 16 жовтня 1867 р. в церкві Св. Петра і Павла, що знаходилася в передмісті Одеси (на Молдаванці). Офіційне оформлення відносин дозволило узаконити двох до шлюбу народжених синів графа М. М. Толстого (старшого) і дало можливість дітям, Костянтину і Михайлу, прийняти прізвище батька та «вступить во все права и преимущества, по роду и наследию законным детям принадлежащие». Незабаром після вінчання подружжя їде в тривалу подорож за кордон, у Швейцарію й Італію.

Через кілька років після весілля право володіння міською садибою переходить від графа його дружині — графині Олені Григорівні Толстій. Про це ми дізнаємося з «Раскладочной ведомости Херсонской губернии города Одессы о государственном налоге и земском в пользу казны и земства сборе определенных на недвижимые имущества на 1873 год», за якою її садиба була оцінена в 44 000 рублів. Для порівняння: розкішний маєток батька графа М. М. Толстого, Михайла Дмитровича, був оцінений в 28 693 рубля — про це написано в Путівнику по Одесі за 1867 р., де також сказано про те, що будинок графа М. Д. Толстого на Преображенській вулиці відноситься до числа найбільш цікавих споруд «в архитектурном отношении и, в особенности, по изящности и богатству внутренней отделки».

Відомо, що з 1847 р. Михайло Дмитрович Толстой жив у власному маєтку на Софіївській, 34, кут Преображенської, який був куплений з публічних торгів у одеського купця Маркуса Розенберга. Цей будинок з надбудованим третім поверхом зберігся до наших днів.

Будинок графа М. Д. Толстого на Софіївській, 34, літографія

М. Д. Толстой, молодший син таємного радника Дмитра Олександровича Толстого (1754—1832) (старший брат Павло (1797—1875)) — полковник лейб-гвардії Семенівського полку, гофмейстер), онук генерал-прокурора князя А. А. Вяземського, був засновником південної гілки Толстих в Одесі (нар. у 1804 р.). Маючи бездоганний родовід, він вступив у привілейований військово-навчальний заклад Петербурзький пажеський корпус Його Імператорської Величності, отримав прекрасну освіту, знав кілька іноземних мов. По закінченні Пажеського корпусу в 1819 році, був випущений прапорщиком в десяту Кінно-артилерійську роту. Був поручиком лейб-гвардії кінно-артилерійської бригади та ад’ютантом генерала-від-артилерії князя Яшвиля; в 1830 році — капітан лейб-гвардії 1-ї артилерійської бригади, у 1832 році — полковник і командир 1-ї легкої кінної роти тієї ж бригади. Брав участь у російсько-турецькій війні 1828—1829 років і польської кампанії. Мав орден святого Володимира 4-го ступеня (1827). У 1835 р. завершив військову кар’єру і в чині полковника оселився в Малоросії, селі Онуфріївці Херсонської губернії, отриманому від шлюбу з Катериною Михайлівною Комбурлей.

Портрет М. Д. Толстого кисті К. Кронноветтера, 1830-ті рр.

Завзятий і освічений поміщик мав землі в Харківській, Курській, Херсонській і Московській губерніях. Володіючи цукровими і винокурними заводами, він експортував в Одесу зерно і вовну, вироблені в його маєтках, зміцнював економічні зв’язки з Південною Пальмірою й одночасно примножував свій стан. Протягом 25 років він займав посаду віце-президента, а потім президента Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії, був головою Ради мирових суддів, брав участь у реформі міського самоврядування в 1863 році і складався старостою будинковласницького стану в реформованій думі.

М. Д. Толстой у 1870-ті рр.

Перебував у комісії по спорудженню пам’ятника князю М. С. Воронцову, а також був головою комітету по влаштуванню мостових і водостоків. На останній посаді сприяв введенню напівкопійчаного збору з пуда вивезених за кордон товарів, прибутки від якого йшли на замощення вулиць і пристрій каналізації. Завдяки цьому збору мостові центральних вулиць Одеси стали одними з кращих в Росії. В кінці 1880-х М. Д. Толстой пожертвував 100 рублів на пам’ятник О. С. Пушкіна в Одесі. Дослужившись до чину дійсного статського радника, помер в 1891 році в Одесі (похований в сімейному склепі на Старому кладовищі).

Портрет Н. А. Толстого, обер-гофмаршала, і кавалера ордена св. Олександра Невського, рідного дядька М. Д. Толстого кисті В. Л. Боровиковського
Грамота про внесення М. Д. Толстого в Одеську Городову обивательську книгу, 1844 р. Подячна грамота на ім'я М. Д. Толстого, видана Товариством Сільського господарства півдня Росії Диплом Товариства піклування жебраків на ім'я М. Д. Толстого

У М. Д. Толстого було двоє дітей: Михайло (1835—1898) і Віра (р. у 1855 р., прийомна дочка, згодом була одружена з доктором прав, австрійським підданим, бароном Карлом фон-Піллерсторфом). За словами сучасників, Михайло Михайлович Толстой (старший) був гарний, прекрасно освічений, великий знавець і шанувальник мистецтва, який зібрав найбагатшу театральну бібліотеку. Дійсний статський радник, камергер Двору Його Імператорської Величності, він посідав чільне місце у суспільному житті Одеси. Довгий час керував управлінням з театральної справи, понад 10 років був першим директором новозбудованого Одеського оперного театру, піклувальником багатьох навчальних закладів, у тому числі Рішельєвської гімназії.

Будівельна діяльність нових власників садиби зафіксована у ДАОО двома документами від 1874 р. Перший — прохання графа в Будівельний комітет про «„постройке кухни во дворе дома“. Другий — зобов’язання архітектора Ф. В. Гонсіоровського „ответствовать за правильность и прочность работ, как в отношении самой постройки, так и устройстве пристроений подмостком лестницы и пр.“. (В архіві збереглося ще одне свідчення того, що в 1913 р. проводилися роботи з перебудови „существующего надворного двухэтажного флигеля“ вже графом М. М. Толстим (молодшим). Наглядав за будівельними роботами вів архітектор Ф. П. Нестурх. Проекти цього будинку не виявлені.

Ймовірно, мова йде про кухню, оскільки її архітектурний вигляд значно відрізняється від образу тієї, яка була побудована в 1874 р. і відома за старовинною фотографією.

Креслення фасаду Старого палацу, що виходив у Літній сад (1870-ті рр.)
Старий палац, 1870-ті рр. Старий палац, 1870-ті рр.
Вигляд Сабанєєва моста і садиби, 1870-ті рр. Вигляд Сабанєєва моста і садиби, 1870-ті рр.
Вигляд спуску біля Сабанєєва моста і садиби, до середини 1870-х рр.
Сабанєєв міст і садиба, 1870-ті рр.
Креслення фасаду Старого палацу, що виходив у Літній сад після перебудови (1880-ті рр.) Креслення фасаду Старого палацу, що виходить на червону лінію Сабанєєва моста. В глибині ділянки видно споруджений Гонсіоровським флігель (1880-ті рр.)
Старий палац і служби, 1880-ті рр.

На місці старого флігеля, що стояв по периметру ділянки, головним фасадом виходить на Присутственну (Сабанєєв міст) вулицю, граф Толстой у 1880 р. побудував за проектом архітектора Ф. В. Гонсіоровського триповерховий прибутковий багатоквартирний будинок, який органічно завершив парний бік вулиці. Очевидно, в той період між будинками була встановлена металева огорожа з воротами, що відокремлює господарський двір від вулиці.

Сімейний портрет в Білому залі. Зліва—направо: О. Г. Толста, М. М. Толстой (молодший) і М. М. Толстой (старший), 1890-ті рр.

О. Г. Толста присвятила своє життя родині та благодійній діяльності. Протягом багатьох років вона була почесним членом Товариства заступництва відбуваючим покарання і безпритульним, Товариства порятунку на водах, Комітету товариства для допомоги бідним, помічницею піклувальниці Олександрівського дитячого притулку і ще багатьох інших подібних установ.

Олена Григорівна Толста

О. Г. Толста, портрет пензля Ф. Бронніка, 1872 р. О. Г. Толста, портрет пензля Д. Мореллі, 1875 р.
О. Г. Толста з вихованками Олександрівського дитячого притулку

М. М. Толстой (старший) був піклувальником Одеського Міського театру. Коли театр згорів, він вклав багато своїх коштів для його відродження. Архітекторами нового Оперного театру стали австрійці Ф. Фельнер і Г. Гельмер (вони були рекомендовані Толстим і виграли конкурс).

Михайло Михайлович Толстой (старший)

М. М. Толстой, фотопортрет 1858 р. М. М. Толстой, Ніцца, 1869 р. М. М. Толстой, фотопортрет І. К. Мігурського, 1870-ті рр. Фотопортрет, дата невідома Фотопортрет, дата невідома
М. М. Толстой в саду, портрет Н. Д. Кузнєцова, 1892 р. М. М. Толстой, портрет Н. Д. Кузнєцова, 1896 р. М. М. Толстой в останні роки життя
Сертифікат засновника Одеського Товариства виправних притулків Свідоцтво про надання права носіння жетона Імператорського Людинолюбного Суспільства Свідоцтво про обрання членом Товариства Сільського господарства півдня Росії Диплом Товариства порятунку на водах

Тривалий час у середовищі екскурсоводів бутувала легенда про те, що перший телефон в Одесі на кошти Толстого-старшого був проведений з нового Оперного театру в маєток Толстих — Михайло Михайлович любив слухати оперу по телефону. Проте це твердження все ж таки не витримало логічного зіставлення документально-історичних фактів. Відомо, що перший Міський театр, в якому граф Толстой був директором, згорів 1 січня 1873 року, а перший «говорить телеграф» з’явився в 1876 році. До цього моменту телефон як спосіб передачі звуку ще не був винайдений. Крім того, новий міський театр будували з 1883 по 1887 рік, в якому М. М. Толстой був також директором, а перша телефонна лінія була відкрита 1 липня 1882 року. Першим телефонним абонентом був не один чоловік, як стверджувалося раніше, а вісімнадцять, серед яких прізвище Толстого відсутнє. У телефонному довіднику за 1913 рік, який зберігається в бібліотеці Горького, абонентські дані графа Толстого такі — «1/35»: Граф Толстой, квартира, Сабанєєв міст, 4». Порядковий номер — 135-ий (а не 1-й).

Одночасно з будівництвом прибуткового будинку М. М. Толстой (старший) задумує побудувати на своїй ділянці, в проміжку між будинками, окрему будівлю для сімейної художньої колекції. У 80-х роках ХІХ століття він замовляє проект картинної галереї відомим театральним архітекторам Європи, авторам проекту нового Міського театру Ф. Фельнеру і Г. Гельмеру. Здійснити задумане вдалося лише через десятиліття. Під керівництвом відомого архітектора Г. К. Шеврембрандта (на фасаді збереглася рекламна табличка архітектора). Наявний проект був ґрунтовно перероблений їм, зміни торкнулися головного фасаду і окремих планувальних рішень. Крім того, Шеврембрандт повністю виконав роботи по внутрішньому оздобленню будівлі. В якості матеріалу для пишних скульптурних елементів головного фасаду використовувався пресований бетон, а самі деталі були замовлені відомому скульптору Л. Д. Іоріні. Померлий у 1898 році М. М. Толстой (старший) не дожив до закінчення будівельних робіт — галерея добудовувалася вже його сином М. М. Толстим (молодшим) і була закінчена у 1899 році.

Картинна галерая М. М. Толстого

Загальний вигляд фасаду, фото поч. XX століття

У новій галереї були широко представлені картини видатних європейських та російських художників, вишукані предмети декоративно-прикладного мистецтва та інші скарби сімейної колекції, що відображали художні уподобання трьох поколінь Толстих. Тут розмістилися картини Гойї, Веласкеса, Рембрандта, Рубенса, Ван Ейка, Веронезе, Ватто, Поттера, Броннікова, Левітана, Рєпіна та інших відомих художників.

За своїм змістом картинна галерея графів Толстих, одна з двох приватних одеських галерей (друга знаходилася на початку вулиці Торгової і належала А. Руссову), була однією з найбагатших в Росії.

Загальний вигляд, фото з журналу «Зодчий»
Загальний вигляд, фото з путівника 1901 р.
Стаття Г. К. Шеврембрандта з журналу «Зодчий»

Граф Михайло Михайлович (старший) з Оленою Григорівною ще в кінці ХІХ століття придбали ділянку в Валиховському провулку під будівництво станції швидкої медичної допомоги.

В 1903 році на кошти О. Г. Толстої і її сина було нарешті здійснено задумане ще М. М. Толстим (старшим). Згідно «по итогам первых лет работы Одесская станция скорой медицинской помощи по своему оснащению, уровню обслуживания и квалификации персонала была признана одной из лучших в Европе». Там же знаходимо:

«Станции скорой медицинской помощи, возникшие последние 10 лет у нас в России, устроены по образцу венской. Сюда относятся станции в Варшаве (1897 г.), Лодзи (1899 г.), Вильно (1902 г.), Киеве (1902 г.), Одессе (1903 г.) и в Риге (1904 г.). У нас в Одессе станция Скорой Медицинской Помощи стала функционировать 29 апреля 1903 года».

За створення станції швидкої допомоги в 1903 р. і постійне меценатство, Микола II завітав М. М. Толстому (молодшому) перев’язь з орденом Станіслава ІІ ступеня.

Загальний вигляд палацу, картинної галереї та прибуткового будинку, початок 1900-х рр.
Старий палац і Літній сад, 1890-ті рр. Вигляд Старого палацу з Літнього саду, 1890-ти рр.
Вигляд садиби і Сабанєєва моста на листівці 1910-х рр. Вигляд садиби і Сабанєєва моста на листівці 1910-х рр.

Граф М. М. Толстой (молодший) продовжив благодійну діяльність сім’ї. Юрист за освітою (закінчив юридичний факультет Новоросійського університету), гласний міської думи, голова правління лікарні Червоного Хреста для фабричних робітників, голова товариства допомоги нужденним учням в початкових народних училищах Одеси, заступник голів товариств: піклування про хворих дітей Одеси, боротьби з туберкульозом, Павловського притулку Одеського товариства для піклування немовлят і породіль, Херсонського єпархіального училищної ради, Михайло Михайлович був членом семи думських комісій, благотворно впливаючи на розвиток в Одесі освіти, охорони здоров’я та культури. Крім того, М. М. Толстой був членом низки благодійних товариств: заступництва безпритульним дітям, пристрої дешевих нічліжних притулків, призріння бідних і нужденних, піклування про хворих дітей, допомоги нужденним учням в народних училищах, допомоги курсистів вищих курсів, допомоги нужденним учням 5-ї гімназії та ін.

М. М. Толстой (молодший)

Фотопортрет, дата невідома Фотопортрет, дата невідома Фотопортрет, дата невідома
М. М. Толстой (молодший), відомий портрет пензля Н. Д. Кузнєцова, 1890 р.
Диплом Комітету з посилення військового флоту Росії Диплом Товариства Взаємної допомоги прикажчиків м. Одеси Свідоцтво про членство в Кримсько-Кавказькому Гірському клубі Свідоцтво про членство в складі Святійшого Синоду

У 1897 році він був обраний Міською Думою на посаду піклувальника Одеської міської публічної бібліотеки. Благодійна діяльність графа на цій посаді тривала 22 роки. Велика його заслуга у будівництві нового приміщення бібліотеки на вулиці Херсонській (Пастера). Саме Толчтий переконав Думу в необхідності будівництва, яке велося під його безпосереднім наглядом. Крім того, під розширення бібліотеки в подальшому, він придбав і подарував місту ділянку землі в Софіївському (Ляпунова) провулку, де згодом, 1970-ті рр. виросло нове книгосховище.

При будівництві бібліотеки граф оплатив її обладнання, електропроводку, декор, позолоту читального залу, частину бібліотечних меблів, подарував палітурну майстерню. На його кошти були видані друковані каталоги та історичний нарис бібліотеки. Всього М. М. Толстим (молодшим) було подаровано кілька десятків тисяч видань на суму більше 100 тис. рублів. У 1908 році Дума задовольнила клопотання бібліотеки і постановила назвати один з її залів «Залом імені графа М. М. Толстого», а в 1909 р. видала постанову «вважати графа М. М. Толстого обраним в почесні громадяни Одеси».

Подячна постанова Міської Думи, 1904 р.

Використана література та архіви

 • ДАОО. — Ф. 59. — Оп. 1. — Д. 454. Л. 45-47.
 • ДАОО. — Ф. 266. — Оп. 1 — Д. 6-11.
 • ДАОО. — Ф. 16. — Оп. 50. — Д. 9б. — Л. 229 — 231.
 • «Старі будинки та інші пам’ятні місця Одеси». Губар О. І.
 • «Одеський музей західного та східного мистецтва — 90: збірник наукових
  статей» Л. Сауленко (уклад.)
 • «Сторінки історії благодійності в Одесі: До 100-річчя вступу
  графа М. М. Толстого в посаду піклувальника одес. об. гір. публ. б-ки: Мат. конф.
  (4 груд. 1997)». ОДНБ ім. М. Горького
 • «З історії архітектурних пам’яток Одеси». Терещенко Г. В.
 • «Зодчі України кінця ХVIII — початку ХХ століть.
  Біографічний довідник». В. І. Тимофеєнко
 • «Зодчі Одеси». В. Пилявський
 • Архітектура Одеси. Стиль і час» В. Пилявський
 • «Будівлі, споруди, пам’ятники Одеси та їх Зодчі». В. Пилявський
 • Офіційний сайт
 • Одеський Будинок вчених спростував три «бородатих» міфи
 • Одеський Будинок вчених

Автори

2015